Instalacje elektryczne

Projektowanie i realizacja

  • montaż baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej
  • sprawdzenie, przegląd , regulacja baterii kondensatorów , naprawa lub modernizacja baterii kondensatorów,  dostawa.
  • instalacje wewnętrzne i zewnętrzne w obiektach, handlowych, przemysłowych mieszkaniowych i użyteczności publicznej,

PONADTO WYKONUJEMY POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBEJMUJĄCE M.IN.:

  • badanie ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączanie,
  • sprawdzanie parametrów zabezpieczeń różnicowoprądowych,
  • badanie rezystancji izolacji,
  • badanie ciągłości przewodów ochronnych
  • pomiary natężenia oświetlenia.

Z przeprowadzonych badań wykonujemy kompletną dokumentację.

Zakład Elektroinstalacyjny wykonuje usługi na terenie całej Polski

Na wykonane przez nas prace udzielamy gwarancji!