Instalacje elektryczne

Projektowanie i realizacja

 • montaż baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej
 • sprawdzenie, przegląd , regulacja baterii kondensatorów , naprawa lub modernizacja baterii kondensatorów,  dostawa.
 • instalacje wewnętrzne i zewnętrzne w obiektach, handlowych, przemysłowych mieszkaniowych i użyteczności publicznej,
 • instalacje odgromowe
 • instalacje telewizji przemysłowej CCTV,
 • instalacje kontroli dostępu SSWiN,
 • montaż instalacji i urządzeń do odkurzania centralnego.

PONADTO WYKONUJEMY POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBEJMUJĄCE M.IN.:

 • badanie ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączanie,
 • sprawdzanie parametrów zabezpieczeń różnicowoprądowych,
 • badanie rezystancji izolacji,
 • badanie ciągłości przewodów ochronnych
 • pomiary natężenia oświetlenia.

Z przeprowadzonych badań wykonujemy kompletną dokumentację.

Zakład Elektroinstalacyjny wykonuje usługi na terenie całej Polski

Na wykonane przez nas prace udzielamy gwarancji!